Anhydritové lité podlahy


Anhydritové lité podlahy dodáváme včetně realizace. Pro zpracování cenové nabídky nás, prosím, kontaktujte.


Anhydritová směs pro lité podlahy představuje vysoce kvalitní řadu podlahových hmot pro vnitřní použití v novostavbách i rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů pro sdružené podlahy, podlahy na separační vrstvě a pro podlahové vytápění ( typy podlahových systémů )

Anhydritová litá podlaha, též nazývaná jako anhydritový potěr, je revoluční technologie, která zkrátí dobu výstavby, v některých případech ji může i zlevnit, zefektivní a zminimalizuje vady způsobené technologickou a aplikační nekázní.

Tento materiál se vyznačuje minimální roztažností a dobrou vodivostí tepla, proto je vhodný zejména tam, kde je použité podlahové topení, kdy vyšší homogenita materiálu zaručuje rychlejší prohřátí anhydritové vrstvy. 

Co je anhydrit?

Přírodní anhydrit neboli bezvodý síran vápenatý CaSO4 pochází, jak jeho název napovídá, z přírodních zdrojů. Vysychání mořské vody nebo jinou ztrátou vody sádrovce vzniká přírodní anhydrit. Pro použití ve stavebnictví pro výrobu směsí pro anhydritové podlahy není příliš vhodný, nemá stejnorodé vlastnosti, a proto se používá anhydrit vyrobený uměle.

Pro výrobu termického anhydritu je výchozí surovinou energosádrovec, který vzniká jako vedlejší produkt v elektrárnách z odsiřování spalin. Energosádrovec je ve stavebnictví často používán, jedná se o chemicky velmi čistý produkt a v namleté formě je používán jako surovina pro výrobu sádrokartonových desek, cementu, sádrových omítek, dokonce mimo stavebnictví se používá pro speciální hnojiva nebo pro substráty pro pěstování hub.

Rozdíl mezi přírodním a termickým anhydritem je ve fyzikálních vlastnostech – velikost krystalů a sypné hmotnosti.

Anhydrit je zjednodušeně směs síranu vápenatého, vody, písku a spolu s přísadami tvoří tekutou hmotu. Anhydritová podlaha je pochůzný po 24-48 hodinách, zatížitelnost po 4-5 dnech. Předností anhydritového potěru je možnost realizace velkých ploch.

Vysoká tekutost směsi umožňuje vyplnit a bezproblémově zhotovit i ta nejobtížněji dostupná zákoutí. Tato často podceňovaná skutečnost nabývá ještě větší důležitosti, zjistíme-li, kolik tepelné energie navíc spotřebujeme kvůli nedokonalému obalení topných rozvodů tradičními potěry.

Aplikace anhydritu se provádí v teplotách od +5 °C do +30 °C a v uzavřeném objektu (bez průvanu).

Hlavní výhody anhydritových podlah

 • rychlá realizace
 • po 48 hodinách od uložení je možné anhydrit začít vysoušet
 • po 7 dnech možnost spuštění podlahového topení
 • při ukládání se nepoškodí rozvody, na stavbě nejsou žádná kolečka na dopravu materiálu apod.
 • nižší vrstva anhydritu = nižší hmotnost - vhodné pro rekonstrukce
 • minimální roztažnost
 • skvělá tepelná vodivost
 • možnost provedení bez dilatačních spár
 • ideální pro podlahové vytápění
 • samonivelační efekt
 • pochůznost potěru již po 48 hodinách, po té možnost dalších stavebních prací
 • ideální pro velké plochy (tenisové haly, tělocvičny) bez potřeby dilatací
 • bezproblémové použití při realizaci bytů i velmi členitých půdorysů
 • ideální pro vytápěné podlahy všech systémů – dosažení optimální tepelné vodivosti
 • velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, a to bez použití výztuže
 • dobrá pevnost v tlaku a dokonalé obklopení trubek materiálem (bez dutin)
 • čistota a pořádek na staveništi

Pokyny pro ošetření a ochranu aplikované vrstvy

Po ukončení pokládky se musí objekt uzavřít, aby nedošlo k rychlému vyschnutí potěru. Anhydritové potěry na sebe vážou v prvních dnech velké množství vody, zatížení podlahy může vést k výskytu prasklin a to třeba až poté, co je podlaha „přikryta“ nášlapnou vrstvou. Proto je stavbu třeba řádně ventilovat.

 • Při aplikaci a následující 2 dny chraňte podlahu před vysokou teplotou, přímým slunečním zářením, průvanem, vodou a mrazem.
 • Od třetího dne začněte přes den intenzivně větrat, v průběhu noci za nepříznivých podmínek (teplota pod 15 °C, vysoká vlhkost vzduchu atd.) prostory nevětrejte z důvodu nebezpečí opětovného nahromadění vlhkosti v aplikované směsi.
 • Za mrazu a déletrvajícího deště se doporučujeme podpořit vysychání podlah vytápěním a nárazovým větráním (min. 5x za den alespoň cca 5 minut).
 • Procesu vysychání podlahy nebraňte skladováním materiálů na povrchu podlahy.
 • Doba vysychání souvisí s tloušťkou vrstvy podlahy (do 40 mm = 10 mm cca 1 týden schnutí, nad 40 mm tloušťky vrstvy = 10 mm cca 2 týdny schnutí). Tyto hodnoty platí při doporučeném ošetření povrchu podlahy a doporučeném způsobu větrání.

Vysychání nejlépe zajistíte takto

Oproti betonu má anhydrit výhodu v tom, že je možné ho rychleji vysušit. Nejdříve po 48 hodinách od uložení potěru je možné ho začít vysoušet a to buď samovolně, anebo s nasazením „techniky“. Aby bylo vysoušení efektivní, je třeba si uvědomit, na jakém principu to celé pracuje. Efektivita bude závislá na zvolené strategii s ohledem na okolní teplotu.

Kondenzaci asi všichni známe z oken, hlavně v kuchyni; vzniká tím, že teplý vzduch nasycený vlhkostí se ochladí při kontaktu např. s oknem, ochlazený vzduch pojme nižší procento vlhkosti než teplý vzduch a tak dojde k uvolnění této vlhkosti.

Pro vysoušení je vhodné tohoto procesu využít v náš prospěch. Vyjma období, kdy jsou venku vysoké teploty a vlhkost vzduchu je relativně nízká.

Při teplotách 10 °C a níže je vhodné stavbu vytápět, aby se studený vzduch nasycený vlhkostí ohřál a pojal tak více vlhkosti. Stavbu je nutné nárazově (5–10x za den) větrat, aby teplý vzduch nasycený vlhkostí mohl ven a studený dovnitř. Jako vytápění nejsou vhodné přístroje, které vytvářejí teplo spalováním. Nejvhodnější jsou elektrická topná tělesa (pokud tedy není možné topit vestavěným topením). :o)

Při teplotách nad 12 °C je efektivnější použít odvlhčovače. Odvlhčovače pracují na principu kondenzace, takže vzduch jimi procházející se ochlazuje a uvolňuje se z něj nadbytečná vlhkost.

Z ekonomického hlediska je vhodné je používat jen mezi 12–30 °C. Nad 30 °C je lepší nechat schnout jen za pomoci větrání, protože rosný bod je kvůli nízkému objemu vlhkosti mimo efektivní rozsah vysoušečů. Větrání je vhodné nepřetržitě, jen v nočních a ranních hodinách je nutné stavbu uzavřít, aby vlhkost vznikající při ochlazování venkovního vzduchu nešla zase zpět do stavby.

Pozn.: rosný bod je pohyblivý, např. při teplotě 30 °C a 60% vlhkosti bude rosný bod vyšší (dojde dříve ke kondenzaci při ochlazení) než při teplotě 30 °C a vlhkosti jen 30 %.

Zatížení anhydritové podlahy

Litý anhydritový potěr je pochůzný po 24-48 hodinách od nalití v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Částečná zatížitelnost je běžně dosahována po 4-5 dnech (lehké stavební práce bez bodového zatížení). Montáže stěnových přepážek – po cca 7 dnech (opět dle teploty a vlhkosti).

Měření vlhkosti anhydritového potěru

Před pokládkou nášlapné vrstvy je nutné změřit zbytkovou vlhkost potěru a dodržet doporučené maximální hodnoty:

 • U nepropustných podlahovin (PVC,laminát apod.) + parket do 0,5%
 • U propustných vrstev (koberec, keramika apod.) do 1,0%
 • Vytápěné potěry do 0,3%

V případě lepení finálních vrstev na anhydrit se doporučují flexibilní lepící hmoty + penetrace. Provedení zkoušky zbytkové vlhkosti se provádí pomocí CM přístroje.
Kontrolu vysušení potěru lze taky provést během spouštění podlahového topení a to při maximální vstupní teplotě.

Postup při první zátopu v podlahovém topení

 1. První zátop je možno provést až po dostatečném vyzrání potěru. U litých potěrů na bázi sádry je to po 7 dnech, u cementových potěrů je to po 21 dnech.
 2. Vytápět se začne teplotou odpovídající povrchové teplotě potěru (min. 15°C), která se postupně zvyšuje max. o 5 oC za 24 hodin až k dosažení maximální teploty topného media. Tato maximální teplota činí u anhydritového potěru 45 oC, u cementového potěru 55 oC a musí být udržena 5 dní. Ochlazování musí probíhat opět plynule - max. o 10 oC denně. Během zahřívání a ochlazování je potřeba prostory mírně odvětrávat, zabránit však průvanu.
 3. U paronepropustných povrchů (např. PVC, keramické dlaždice a pod.) a u dřevěných podlah je vhodné po dokončení prvního ohřívacího procesu a po třídenním vychladnutí ještě jednou zatopit až na průběžnou teplotu a tu udržet 24 hod. U tohoto druhého ohřívacího procesu se nemusí zahřívat ve stupních.
 4. Pravidla pro první zátop jsou stanovena dle platné normy ÖNORM B 2242-6 a B 2242-7.
 5. Z důvodu správné funkce podlahy je nutno první zátop provádět podle těchto pravidel.
 6. Po vytápěcím procesu se může topení vypnout, resp. se může udržovat taková teplota, aby byla vrchní vrstva potěru vhodná pro pokládání podlahových krytin. Podlahové krytiny lze pokládat až po provedení zátopové zkoušky.

Anhydritová litá podlaha realizace  Anhydritová litá podlaha realizace

1. Připravenost podkladu před vlastním litím potěru na teplovodní podlahové vytápění.

Anhydritová litá podlaha realizace  Anhydritová litá podlaha realizace

 2. Průběh realizace lité anhydritové podlahy.                                                                      

Anhydritová litá podlaha realizace  Anhydritová litá podlaha realizace

3. Anhydritová podlaha 3.den po vylití.

 • Umělá tráva Madeira
   Přihlášení
Registrace
Nejprodávanější
zboží

Gerflor Twist vinylová ...

AKČNÍ NABÍDKA DO VYPRODÁNÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB Gerflor Creation 30 Lock ...

531,- Kč/m2 s DPH
Laminátová podlaha Dub ...

Laminátová podlaha Dub pískový

289,- Kč/m2 s DPH
Vinylová zámková ...

Vinylová zámková podlaha Dub Chalupářský

639,- Kč/m2 s DPH
Akční
zboží

Dřevěná podlaha Dub ...

Dřevěná plovoucí podlaha 3-lamela dub

599,- Kč/m2 s DPH
PVC Gerflor HQR Noma ...

AKCE v šíři 4m. PVC Gerflor HQR 1778 Noma Nature

429,- Kč/m2 s DPH
PVC Gerflor HQR Noma ...

MNOŽSTEVNÍ SLEVY! Při nákupu většího množství podlahy Vám poskytneme ...

429,- Kč/m2 s DPH
Podlahové a interiérové studio, Svornosti 3171/10a, 750 02 Přerov, tel: 608 860 264, email: info@kvalitnepodlahy.cz
×